📖 Mô tả công việc:

Phát triển các ứng dụng web theo định hướng sản phẩm của công ty, có thể mở rộng và bảo trì.

Xây dựng mã và thư viện có thể tái sử dụng để sử dụng trong tương lai

Bảo trì phần mềm để đảm bảo tối ưu hóa và chức năng.

Sửa lỗi và giải quyết vấn đề.

Sáng tạo đề xuất ý tưởng để cải thiện quá trình phát triển.

Nghiên cứu công nghệ mới.

Đọc/ hiểu tốt Tiếng Anh chuyên ngành.

📗Yêu cầu tối thiểu:

➕ Được đào tạo kiến thức sau khi tham gia làm việc:

Powered by Fruition